Laatste nieuws

‘Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan […]
Sykje om hâldfêst yn it slachskaad fan de […]
Juryrapport Elske Kampen uit Gytsjerk Kultuerpriis 2017, uitreiking […]
Resinsje Abe de Vries yn FD 17-6-2017
Klinkend gehoar jaan oan in twingend freegjen ***** […]
Dit is it gedicht / Dit is het […]
Yn april 2017 is der in nije bondel […]
Dit is it gedicht / Dit is het […]
Op sneon 24 maaie 2014 is de nije […]
Elske Kampen nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013 […]
‘Fan glês it brekken’ nei Frankfurter Buchmesse Fan […]

Publicaties